Bảo hành: 3 tháng Bằng Phiếu bảo hành và Hóa đơn
  • Bảo hành: 3 tháng Bằng Phiếu bảo hành và Hóa đơn
  • Tiện ích dễ sử dụng
  • An toàn tiết kiệm chi phí
  • Năng suất: 60 -80g ngô/ lần rang..
  • Điện áp: 220V – 50Hz
  • Công suất: 1200W
  • Kích thước: 18 x 13 x 27 cm
  • Trọng lượng: 1kg